Παρασκευή, 2 Μαρτίου 2018

Δημιουργήσαμε ένα νέο λογότυπο που τονίζει την Ελληνική καταγωγή του ελαιολάδου μας και την βιοκαλλιέργεια. Θα το χρησιμοποιήσουμε και στον ξενώνα τονίζοντας την πράσινη πολιτική μας.