Παρασκευή, 2 Μαρτίου 2018

Δημιουργήσαμε ένα νέο λογότυπο που τονίζει την Ελληνική καταγωγή του ελαιολάδου μας και την βιοκαλλιέργεια. Θα το χρησιμοποιήσουμε και στον ξενώνα τονίζοντας την πράσινη πολιτική μας.

The area is magical

We have travelled all around Greece and Eleonas Hotel is definitely one of a kind. It’s an elegant, delicate and comfortable guesthouse, surrounded by beautiful nature. The area is magical as well with green mountains falling into clear blue waters. Marina is a great host - very informative, interesting and a sensitive person, as well as a good cook! Make sure you stay for at least a few days to really enjoy the serenity of this place. Polina , Sep. 2019