Οροι Κρατησεων & Ακυρωσεων

Η επιβεβαίωση διαθεσιμότητας από μέρους του ξενώνα για κάποια ημερομηνία, δεν είναι κράτηση. Για να θεωρηθεί έγκυρη η κράτηση και οριστική πρέπει να συνοδεύεται από προκαταβολή , η προθεσμία της οποίας δίδεται από τον υπεύθυνο κρατήσεων.

Σε περίπτωση που περάσει η προθεσμία χωρίς να έχει δοθεί προκαταβολή, η κράτηση ενδέχεται να ακυρωθεί. Επειδή το μέγεθος του ξενώνα είναι μικρό, είμαστε υποχρεωμένοι να ακολουθήσουμε αυστηρή πολιτική ακυρώσεων.

1η Μαΐου - 30 Σεπτεμβρίου

  • Ακύρωση σε διάστημα περισσότερο από 21 μέρες πλήρη επιστροφή χρημάτων
  • Ακύρωση 21-10 μέρες πριν την άφιξη δεν επιστρέφεται η προκαταβολή, η οποία είναι ίση με το 30% το μέγιστό και κατά το κόστος μιάς διαμονής το ελάχιστο.
  • Ακύρωση λιγότερο από 10 ή μη εμφάνιση του πελάτη  χρέωση 100%

1η Οκτωβρίου - 30 Απριλίου (εκτός Χριστούγεννα και Πάσχα)

  • Μέχρι 7 μέρες πριν την άφιξη πλήρη επιστροφή
  • Λιγότερο από 7 μέρες ή μη εμφάνιση του πελάτη χρέωση μιας διανυκτέρευσης

Σε περίπτωση πρόωρης αναχώρησης ο πελάτης χρεώνεται το 100% του εναπομείναντος χρόνου διαμονής